Nanobiotechnologia

Nanobiotechnologia jest nową gałęzią nauki. Stanowi połączenie nanotechnologii i biotechnologii wykorzystując unikatowe właściwości nanomateriałów dla zastosowań biologicznych i biomedycznych. Dzięki rozmiarom poniżej 100 nm materiały i substancje o dobrze poznanych właściwościach biologicznych nabierają nowych, niespotykanych wcześniej właściwości. Czy wiesz, że wodny roztwór nanocząstek srebra jest żółtobrązowy, a nanocząstek złota czerwony? Dzieje się tak dlatego, że niezwykle mały rozmiar cząstek czyni je mniejszymi od długości fali światła. Wraz ze zmniejszeniem rozmiaru znacząco wzrasta stosunek powierzchni do objętości nanocząstek. To dzięki temu zjawisku z powierzchni nanomateriałów może być uwalnianych znacznie więcej substancji, np. jonów niż z większych struktur, powoduje to znaczący wzrost siły oddziaływania z tkankami.

Nanosrebro

Srebro w postaci NANO ma szereg właściwości biologicznych, w tym działanie bakteriobójcze, wirusobójcze oraz przy stosowaniu na skórę przeciwzapalne i gojące. Dodatek nanocząstek srebra do kosmetyków pozwala ograniczyć stosowanie konserwantów i wzmacnia działanie niektórych substancji czynnych. Rozmiar naszych nanocząstek został dobrany w toku wieloletnich badań oraz w oparciu o naukowe piśmiennictwo. Unikalna, opracowana we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego procedura wytwarzania pozwala na osiągnięcie niskiego rozrzutu wielkości cząstek przy zastosowaniu warunków reakcji przyjaznych środowisku. Dzięki temu nasze produkty oparte na nanosrebrze wywierają maksymalne efekty biologiczne przy zachowaniu bezpieczeństwa stosowania.
 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów nanocząstek srebra lub deklarujących zawartość nanosrebra. Czy jednak wszystkie te produkty są takie same? Na co zwrócić uwagę przy wyborze preparatu? 
Pierwszym na co warto zwrócić uwagę jest wielkość nanocząstek. Te poniżej 10 nm swobodnie przenikają błony komórkowe i mogą mieć potencjał drażniący (!).Szukajmy preparatów o wielkości ziaren powyżej 10 nm. Jednak, uwaga, te powyżej 90 nm stopniowo tracą swoją aktywność. W produktach NanoBio Pharm wykorzystywane są jedynie nanocząstki o rozmiarze 30 nm.
Drugim kryterium jest metoda produkcji, a co za tym idzie rozrzut wielkości wytwarzanych cząstek. Stosowany preparat powinien być monodyspersyjny - czyli większość cząstek powinna być w zbliżonym rozmiarze. Im większa monodyspersyjność, tym bardziej jednorodny preparat, a wywierane przez niego efekty lepsze. Metodą pozwalająca na ścisłą kontrolę wielkości i monodyspersyjności jest redukcja chemiczna. Tak właśnie powstają nasze nanocząstki.
Trzecim kryterium jest stężenie. Już Paracelsus w XVI w. zauważył zależność stężenia od toksyczności - im większe stężenie tym większa toksyczność. Zbyt małe stężenie jednak nie będzie wywierało żadnych efektów. Stężenie powinno być dobrane tak by produkt był bezpieczny, a jednocześnie wykazywał maksymalne działanie biologiczne. Warto więc zwrócić uwagę na deklarowane przez producenta stężenie. W produktach nanoBio Sharm stężenie nanocząstek jest zawsze dobrane w toku badań, dzięki czemu produkty działają z najlepszą wydajnością. 
Ostatnim kryterium jest obecność stabilizatora. W zasadzie niezależnie od metody produkcji nanocząstki wymagają stabilizatora. Jego rodzaj i ilość na powierzchni nanocząstek powinny być tak dobrane, by nanocząstki były stabilne (nie ulegały agregacji w większe struktury), ale by powierzchnia nie była w pełni zablokowana, co umożliwia oddziaływanie z tkanką. Najczęstszym stabilizatorem jest kwas cytrynowy, ale może to być też glikol polietylenowy lub rozpuszczalnik organiczny. Warto zwrócić uwagę na rodzaj stabilizatora, gdyż również on może hamować działanie nanosrebra.
 zwróć uwagę na
  • wielkość nanocząstek
  • stężenie
  • metoda produkcji
  • monodyspersyjność
  • obecność i rodzaj stabilizatora